Επικοινωνία

Παλατιανής 36, Ίλιον 2105024681 - Ηπείρου 66, Αθήνα 2108217341 - fax 2182189416

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αστική ευθύνη

 Στα προγράμματα καλύψεων αστικής ευθύνης καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλιζομένου για Σωματικές Βλάβες ή και θάνατο, περιλαμβανομένης της ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης ή τις υλικές ζημιές από ατυχήματα που θα προξενηθούν σε τρίτους από άδικες πράξεις, παραλείψεις του ασφαλιζομένου ή του λήπτη της ασφάλισης ή των προστηθέντων τους και που προέρχονται από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες ή ασχολίες αυτών, που αναγράφονται στην περιγραφή του ασφαλιζομένου κινδύνου. Τα προγράμματα, οι καλύψεις τους και το κόστος αυτών διαμορφώνονται ανάλογα με τις εργασίες του ασφαλισμένου, το είδος των εμπορευόμενων προϊόντων, το είδος του επαγγέλματος του ασφαλισμένου, το επιθυμητό όριο αποζημίωσης και τον ετήσιο κύκλο εργασιών της εταιρείας.

Καλέστε μας στα παρακάτω τηλέφωνα ή επικοινωνήστε μέσω mail ώστε να μας ζητήσετε μία προσφορά.

☎️ Παλατιανής 36, Ίλιον

      Ηπείρου 66, Αθήνα

📍 210 50 24 681

      210 82 17 341

🌐 www.all-finance.gr

📧 insurance@all-finance.gr

#all-finance #insurance #lifeinsurance #insuranceagent #healthinsurance #insurancebroker #business #carinsurance #investment #homeinsurance #finance #insuranceagency #health #businessinsurance #life #protection #ασφαλειες #ιλιον #ilion #liability #greece #hellas

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου