Επικοινωνία

Παλατιανής 36, Ίλιον 2105024681 - Ηπείρου 66, Αθήνα 2108217341 - fax 2182189416

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Ειδικό πρόγραμμα "εξοικονομώ" για τουριστικά καταλύματα, τον Ιούνιο

 Το ΥΠΕΝ σκοπεύει να αξιοποιήσει χρήματα τόσο από το ΕΣΠΑ όσο και από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία αλλά και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Με δημόσια δαπάνη που θα φτάσει συνολικά τα 600 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 100 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από το ΕΣΠΑ και 500 εκατ. ευρώ έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, τον Ιούνιο αναμένεται να ξεκινήσει η πρώτη φάση του προγράμματος "Εξοικονομώ" για τα τουριστικά καταλύματα.

Με τη μόχλευση των ποσών αυτών εκτιμάται ότι μπορούν να κινητοποιηθούν για την ενεργειακή αναβάθμιση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πόροι ύψους 1 δισ. ευρώ τα επόμενα 2 – 3 χρόνια.

Η δράση, σε ότι αφορά το ΕΣΠΑ, θα προκηρυχθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας με πόρους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχυθούν οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της λειτουργίας των επιχειρήσεων και του κτιριακού αποθέματος επαγγελματικής χρήσης καθώς και η επίτευξη βιώσιμης επιχειρηματικότητας, μέσω εξοικονόμησης ενέργειας.
Το πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δυο φάσεις. Στην 1η φάση, οι δικαιούχοι θα είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (τουριστικά καταλύματα). Στη 2η φάση, δικαιούχοι θα είναι μόνο μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες.

Η ενεργειακή αναβάθμιση των τουριστικών μονάδων εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλει στην ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Σε ό,τι αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες αυτές θα περιλαμβάνουν:

Την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών, δηλαδή το κέλυφος προκειμένου να βελτιωθεί η θερμοδιαπερατότητα
Την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης
Τη χρήση ΑΠΕ για κάλυψη ενεργειακών αναγκών
Την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας
Την εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας
Την εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης – εξοικονόμησης νερού
Τη διαχείριση απορριμμάτων
Τη χρήση έξυπνων ηλεκτρικών οχημάτων καθώς και άλλες υποστηρικτικές δράσεις.

Ως προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας, αυτά θα είναι οικονομικά αλλά και φυσικά κριτήρια προτεραιοποίησης σε ό,τι αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση. Παράλληλα θα εισαχθούν και κλιματικά κριτήρια, για τις βαθμοημέρες της κάθε περιοχής, δηλαδή με βάση το πόσες ημέρες του χρόνου είναι πολύ ψυχρές ή πολύ θερμές και άρα καταναλώνεται πολλή ενέργεια για ψύξη ή θέρμανση των κτιρίων. Πρόθεση του ΥΠΕΝ είναι να υπάρξουν συγκεκριμένα κριτήρια αντικειμενικά αξιολόγησης στα οποία θα καταλήξει το υπουργείο σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.

Πηγή: news247.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου