Επικοινωνία

Παλατιανής 36, Ίλιον 2105024681 - Ηπείρου 66, Αθήνα 2108217341 - fax 2182189416

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Εξοικονόμηση ενέργειας στον τριτογενή τομέα

 

Οι επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα έχουν πολύ σημαντικά λειτουργικά έξοδα, τα οποία προέρχονται από τις υψηλές καταναλώσεις ενέργειας, στον τομέα της κατανάλωσης ενέργειας από τις ηλεκτρικές τους συσκευές. Η ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων του τριτογενή τομέα, μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση παρεμβάσεων που αφορούν τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τις ηλεκτρικές συσκευές (ειδικότερα για αυτές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εστίασης και των καταλυμάτων).Στο συγκεκριμένο άρθρο, παρουσιάζονται συγκεκριμένες παρεμβάσεις και απλές δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα των ηλεκτρικών συσκευών, για τις οποίες ο χρόνος αποπληρωμής της σχετικής επένδυσης είναι σχετικά μικρός, καθώς επιτυγχάνονται υψηλά ποσοστά εξοικονόμησης:

 Πλυντήρια ρούχων: Η εξοικονόμηση ενέργειας στα πλυντήρια ρούχων που διαθέτουν οι επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα μπορεί να επιτευχθεί επίσης με τις ακόλουθες δράσεις:

Πολύ σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας για τις επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα, μπορεί να επιτευχθεί όταν κατά την αγορά νέων συσκευών πλύσης ρούχων, επιλεγούν πλυντήρια νέας τεχνολογίας, τύπου Hot Fill, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται με τους ηλιακούς θερμοσίφωνες της επιχείρησης και να μειώνουν σημαντικά την απαιτούμενη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα (ειδικά εστίασης και καταλυμάτων) θα πρέπει να λαμβάνουν μέριμνα, έτσι ώστε τα πλυντήρια ρούχων τους να πληρώνονται ομοιόμορφα και κυρίως να χρησιμοποιούν όλη τη χωρητικότητα τους, έτσι ώστε να μειώνεται ο συνολικός αριθμός πλύσεων, γεγονός που οδηγεί σε σημαντική εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου